درمورد من

PRSA نقطه اوج سالها تلاش سخت است.

کل وب سایت برای کمک به شما، خواننده، ایجاد شده است تا درک بهتری از مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشید.

وبلاگ PRSA در ابتدا توسط علی محمدی راه اندازی شد و اولین بار در سال 2015 راه اندازی شد.

از آن زمان، تیم فعلی چندین دارایی را در این فضا به دست آورده و آنها را به یکی تبدیل کرده است و وب سایت PRSA را که امروز می بینید ایجاد کرده است.

در حالی که طراحی سایت در طول سال ها تغییر کرده است، ماموریت یکسان باقی می ماند…

… برای کمک به همه برای درک بهتر CRM.